عمومی

 image001
Tell:  021 266 456 27 –  021 266 456 09
E-mail : reservation@marine-tour.com 
                       

 

3 شب لوزان، 2 شب زوریخ و 4 شب جزایر قناری

  

A B C DEFGH+
1 درجه سرویس قیمت 1 تخت (هر نفر) قیمت 2 تخت (هر نفر) قیمت 3 تخت (هر نفر)کودک تا 2 سالکودک 2 تا 4 سالکودک 4 تا 12 سال
2 5 ستاره HB-FB 4100 یورو 3250 یورو3100 یورو480 یورو950 یورو2510 یورو
+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرکت های موجود

متاسفانه، هیچ مکانی در این تور در حال حاضر موجود نمی باشند

با عرض پوزش، هیچ نقد و بررسی وجود ندارد هنوز برای این tour.