عمومی

 image001
Tell:  021 264 234 67 –  021 264 235 60
E-mail : reservation@marine-tour.com 
                       

 

تور اسکی و خرید 

  4 شب ژنو (سوئیس) 4 شب انسی (فرانسه)

A B C DEFG+
1 شهر نام هتل درجه سرویسقیمت 1 تخت (هر نفر)قیمت 2 تخت (هر نفر)قیمت 3 تخت (هر نفر)
2 ژنو-سوئیس Cornavin 4 ستاره B.B-- یورو-- یورو-- یورو
3 انسی-فرانسه Villa H.B
+
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرکت های موجود

متاسفانه، هیچ مکانی در این تور در حال حاضر موجود نمی باشند

با عرض پوزش، هیچ نقد و بررسی وجود ندارد هنوز برای این tour.