عمومی

 image001
Tell:  021 266 456 27 –  021 266 456 09
E-mail : reservation@marine-tour.com 
                       

    

تور ترکیبی اروپا ویژه دی ماه 95

      4 شب رم 3 شب بارسلون 3 شب پاریس

A B C DEF+
1 شهر قیمت ۱ تخت (هر نفر) قیمت 2 تخت (هر نفر) قیمت تخت سه نفرهکودک با تخت (هر نفر)کودک بدون تخت (هر نفر)
2 رم-بارسلون-پاریس 3150 2550 255015001000
+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرکت های موجود

متاسفانه، هیچ مکانی در این تور در حال حاضر موجود نمی باشند

با عرض پوزش، هیچ نقد و بررسی وجود ندارد هنوز برای این tour.