ویزای انگلستان

 image001
Tell:  021 266 456 27 –  021 266 456 09
E-mail : reservation@marine-tour.com 
                       

 

انواع ویزای انگلستان


بطور کلی در سیستم جدید ویزاهای کشور انگلستان موسوم به point-based system ، ویزاهای انگلستان به دسته های زیر تقسیم

می شوند :

1. ویزای Tier 1 
1-1)investor سرمایه گذاری در انگلستان)
2-1)entre prenear  ویزایی برای تاسیس شرکت در انگلستان است)
2. ویزای TIER 2 ویزا مهارت شغلی(skilled worker)  
3. ویزای Tier 3 مربوط به کارهای موقت و علاقه مندان به ویزای کاری به انگلستان به صورت موقت  می باشد.
4. Tier 5 ویزای موقت کاری جهت کار در انگلستان
مربوط به متقاضیان کار در انگلستان به صورت موقت و طی یک دوره کوتاه می باشد.
برای کسب اطلاع از قیمت ویزا با شماره های 
02126645627 و 02126645609 تماس حاصل نمایید.